Aj vlk sýty, aj ovca celá, povedal si vlk keď jedol pastiera