Jediní pracovníci, ktorí pracujú doslova až do roztrhania tela, sú pravdepodobne iba pyrotechnici.