Vnučka hovorí v kuchyni babke:
– Babka, urobme si selfie!!!
– Také kraviny nech ti varí mama!