– Box je nádherný šport, – hovorí jeden z divákov.
– Ste azda tiež boxer, – pýta sa ho sused.
– Nie, ja som zubár!