Zhovárajú sa dve kamarátky:
– Čo robí teraz tvoj muž?
– Degustátora v liehovare.
– A ako sa mu darí?
– Ešte neviem, po dvoch týždňoch neprišiel triezvy.