Menšie zlo je pre firmu pretiahnuť kolegyňu cez obednú prestávku, ako pretiahnuť obednú prestávku s kolegyňou.