Rozprávajú sa dvaja dedovia:
– Aké je to milovať sa po osemdesiatke?
– Ako keby si chcel hrať biliard a namiesto tága by si mal lano.