Aká je mužská predstava romantiky?
Futbalový štadión osvetlený sviečkami.