Pýta sa Zidane Materazziho:
– Máš čelo?
– Nie.
– Tak na!