Vojak žiada veliteľa čaty o dovolenku.
– Aký máte dôvod? – pýta sa veliteľ.
– Jedna moja známa sa chce vydávať a prosí, aby som bol jej manželom.