– Pán veliteľ, kedy už dostaneme hrebene?
– Do kelu, aké hrebene? – kričí veliteľ.
– Veď ste hovorili, že máme prečesať okolie.