Dvaja dôchodcovia sedia na korze na lavičke. Tu okolo prechádza slečna krv a mlieko v minisukni a tu jeden z nich utrúsi:
– Alojz, zapískaj na ňu!
– Ja som si doma zabudol zuby!